PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
zo 20 okt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Max Staudt
Zondagse Eredienst
Tekst(en): (lector): Gen. 32: 23-32 (vg.): Lucas 18:1-8
Ouderling: Mw. Cora van der Peijl
Organist: Hr. Johan Huissen

Orgelspel
Mededelingen
Intochtspsalm: Psalm 133                 “Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen”
Votum en groet
         v.: Onze hulp…

         v.: De Heer is met u
         g.: Zijn vrede is met u

Gebed bij het begin van de dienst
Glorialied: Lied 146a: 1, 2, 7     “Laat ons nu vrolijk zingen”
Gebed bij de opening van de Schrift
         bij het vertrek van de kinderen naar de Kindernevendienst
Lied 26 Eigen bundel:              “Wij gaan voor even uit elkaar”
1e lezing (lector): Gen. 32: 23-32
Lied 859: 1, 2, 3                       “Schuldig staan wij voor U, Heer”
2e lezing (vg.): Lucas 18:1-8
Lied 859: 4                             “Onze ontrouw hebt Gij ver/achter U geworpen”
Uitleg en verkondiging
Orgelspel [naar eigen voorkeur van de organist]
Lied 912 (geheel)                     “Neem mijn leven, laat het, Heer”
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 864: 1, 2, 5          “Laat ons de Heer lofzingen”
Zegen
3 x Amen

Voorganger: ds. Max Staudt
Organist: Johan Huissen
Ouderling en lector: Cora vd Peijl
Koster: Adrie Louwerse
Beamer: JanJaap vd Peijl
 

terug
 
Nieuw

Belangrijke mededeling over de Kerkdiensten

en
De opname van het binnen brengen van de Paaskaars  
klik hierna op   meer
 
Agenda
 

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.