PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
zo 20 okt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Max Staudt
Zondagse Eredienst
Tekst(en): (lector): Gen. 32: 23-32 (vg.): Lucas 18:1-8
Ouderling: Mw. Cora van der Peijl
Organist: Hr. Johan Huissen

Orgelspel
Mededelingen
Intochtspsalm: Psalm 133                 “Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen”
Votum en groet
         v.: Onze hulp…

         v.: De Heer is met u
         g.: Zijn vrede is met u

Gebed bij het begin van de dienst
Glorialied: Lied 146a: 1, 2, 7     “Laat ons nu vrolijk zingen”
Gebed bij de opening van de Schrift
         bij het vertrek van de kinderen naar de Kindernevendienst
Lied 26 Eigen bundel:              “Wij gaan voor even uit elkaar”
1e lezing (lector): Gen. 32: 23-32
Lied 859: 1, 2, 3                       “Schuldig staan wij voor U, Heer”
2e lezing (vg.): Lucas 18:1-8
Lied 859: 4                             “Onze ontrouw hebt Gij ver/achter U geworpen”
Uitleg en verkondiging
Orgelspel [naar eigen voorkeur van de organist]
Lied 912 (geheel)                     “Neem mijn leven, laat het, Heer”
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 864: 1, 2, 5          “Laat ons de Heer lofzingen”
Zegen
3 x Amen

Voorganger: ds. Max Staudt
Organist: Johan Huissen
Ouderling en lector: Cora vd Peijl
Koster: Adrie Louwerse
Beamer: JanJaap vd Peijl
 

terug
 
Nieuw
THEMA-Bijeenkomst
" Ze weten het toch niet meer..............."

 

 
  meer
 
Agenda
 

Filmavond op 20 november 
" Green Book "
Aanvang 19.30 uur
Koffie staat klaar vanaf 19.15 uur
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.