PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
zo 13 okt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Mw. Ds. J. B. van den Beukel te Zonnemaire
Zondagse Eredienst
Tekst(en): Psalm 103: 8 - 14 (lector) en Lukas 15: 11 – 32 (vg)
Ouderling: Mw. Elly Monteny die tevens lector is.
Organist: Hr. Bert Alderliesten

intochtslied: lied 276: 1 en 2 (Zomaar een dak boven wat hoofden)
groet              Voorganger  :           De Heer is met u allen!
                       Gemeente:               Zijn vrede is met u!
bemoediging
drempelgebed
zingen: lied 287: 5  (Rond het licht dat leven doet)
kyriëgebed
glorialied: lied 868: 2 en 5 (Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven)
gebed
kinderen gaan naar de nevendienst onder het zingen van lied 26 uit de Eigen bundel
schriftlezing: Psalm 103: 8 - 14 door lector
zingen: Psalm 103: 1 en 5 (Zegen mijn ziel de grote naam des Heren)
schriftlezing: Lukas 15: 11 – 32
zingen: Psalm 116: 1 (God heb ik lief)
preek
orgelspel
kinderen komen terug
zingen: lied 833 (3x) (Neem mij aan zoals ik ben)
gebeden met als acclamatie lied 367b (Heer, onze Heer, ontferm U over ons)
Dit zingen we na: Daarom bidden wij tezamen.
In totaal zijn er drie gedeeltes met voorbeden en dus zingen we dit in totaal drie keer.
Daarna stil gebed en Onze Vader.
collecte
zingen: lied 419 (Wonen overal nergens thuis)
zegen                        Gemeente: Amen, amen, amen

Koster:    Henk Baas
Beamer:  Willem Blaasse

terug
 
Nieuw
THEMA-Bijeenkomst
" Ze weten het toch niet meer..............."

 

 
  meer
 
Agenda
 

Filmavond op 20 november 
" Green Book "
Aanvang 19.30 uur
Koffie staat klaar vanaf 19.15 uur
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.