PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
zo 13 okt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Mw. Ds. J. B. van den Beukel te Zonnemaire
Zondagse Eredienst
Tekst(en): Psalm 103: 8 - 14 (lector) en Lukas 15: 11 – 32 (vg)
Ouderling: Mw. Elly Monteny die tevens lector is.
Organist: Hr. Bert Alderliesten

intochtslied: lied 276: 1 en 2 (Zomaar een dak boven wat hoofden)
groet              Voorganger  :           De Heer is met u allen!
                       Gemeente:               Zijn vrede is met u!
bemoediging
drempelgebed
zingen: lied 287: 5  (Rond het licht dat leven doet)
kyriëgebed
glorialied: lied 868: 2 en 5 (Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven)
gebed
kinderen gaan naar de nevendienst onder het zingen van lied 26 uit de Eigen bundel
schriftlezing: Psalm 103: 8 - 14 door lector
zingen: Psalm 103: 1 en 5 (Zegen mijn ziel de grote naam des Heren)
schriftlezing: Lukas 15: 11 – 32
zingen: Psalm 116: 1 (God heb ik lief)
preek
orgelspel
kinderen komen terug
zingen: lied 833 (3x) (Neem mij aan zoals ik ben)
gebeden met als acclamatie lied 367b (Heer, onze Heer, ontferm U over ons)
Dit zingen we na: Daarom bidden wij tezamen.
In totaal zijn er drie gedeeltes met voorbeden en dus zingen we dit in totaal drie keer.
Daarna stil gebed en Onze Vader.
collecte
zingen: lied 419 (Wonen overal nergens thuis)
zegen                        Gemeente: Amen, amen, amen

Koster:    Henk Baas
Beamer:  Willem Blaasse

terug
 
Nieuw

Belangrijke mededeling over de Kerkdiensten

en
De opname van het binnen brengen van de Paaskaars  
klik hierna op   meer
 
Agenda
 

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.