PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Ouderlingen Ouderlingen

Zorg dragen voor de gemeente en medeverantwoordelijk voor de bediening van woord en sacramenten

 
Taken Ouderlingen Taken Ouderlingen
Deelnemen aan kerkenraadvergaderingen.
Deelnemen aan consistorie vergaderingen.
Tweemaal per jaar vergadering met bezoekmedewerkers.
Bij toerbeurt classicale vergaderingen bijwonen.
Dienst doen in de eredienst op zondag.
Meewerken aan voorbereidingen voor doopdienst.
Voorbereiden groothuisbezoek (één keer per jaar).
Bezoekwerk:
Verwelkomen nieuw ingekomen leden.
Bezoek zieken.
Bezoek ouderen.
Nazorg nabestaanden bij overlijden.
Dienst doen bij huwelijk of overlijden.
 
 
Nieuw

De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube

meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.