PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
zo 23 feb 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. M. Staudt
Zondagse Eredienst
Tekst(en): (lector): Exodus 22: 21-27 en (vg.): MattheĆ¼s 5: 33-38
Ouderling: Mw. C. van der Peijl tevens lector
Organist: Hr. J. Huissen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 67: 1, 2                      “God zij ons gunstig en genadig”
Votum ('Onze hulp…’)
Groet
         v: De Heer is met u allen!
         g: ZIJN VREDE IS MET U!
Zingen: Psalm 67: 3                           “De aarde heeft de vrucht gegeven”
Gebed om ontferming
Zingen:
Lied 705: 1, 2, 4                      “Ere zij aan God, de Vader”
Afkondiging van een overlijden    
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 26 (eigen bundel)            “Wij gaan voor even uit elkaar”
Gebed bij de opening van de Schrift
Eerste lezing (lector): Exodus 22: 21-27
Zingen: Lied 310: 1, 2, 3                      “Eén is de Heer, de God der goden”
Tweede lezing (vg.): Mattheüs 5: 33-38
Zingen: Lied 310: 4, 5                          “Breek geen verbond…”
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 973 (geheel)                    “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat”
De kinderen komen terug
Dankgebed en voorbeden met stil gebed
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 659 (geheel)                   “Kondig het jubelend aan”
ZEGEN
AMEN (3 maal gezongen)

Voorganger: ds. Max Staudt
Organist: Johan Huissen

Ouderling van dienst: Cora van der Peijl
Lector: Cora van der Peijl
Koster: Adrie Louwerse
Beamer: JanJaap van der Peijl

 

terug
 
Nieuw

! ! ! ! !
Belangrijke
mededeling 
over de

Kerkdiensten

klik hierna op   meer
 
Agenda
 De filmvoorstelling van 1 april gaat NIET door !

  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.