PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
zo 9 feb 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L de Ronde te Kruiningen
Zondagse Eredienst
Tekst(en): Exodus 1 (eigen werkvertaling) en   Mattheus 5:11 -16 - lector
Ouderling: Mw. C. van der Peijl
Organist: Hr. J.Huissen

 VOORBEREIDING

 

 Orgelspel

 Afkondigingen:      door de ouderling van dienst, die ook het
                                 aanvangslied aankon­digt.

 Aanvangslied:        Psalm 42: 1 en 5      - staande
 Groet                       V.                        : De Heer is met u allen!
                                 G.                        : Zijn vrede is met u!
 Bemoediging:        “Onze Hulp...”.
 Drempelgebed       (gemeente gaat  hierna zitten).
Toelichting bij de zondag:   Septuagesima
 Lied                       Psalm 42: 7
 Kyriegebed            gesproken acclamatie:  HEER ONTFERM U !   3 x
 Glorialied               Lied 852: 1,2,3 en 4     ( na voorspel van melodie)

DIENST VAN HET WOORD

Gesprekje met kinderen ?
Gebed                     Voor de opening van de Schrift.
Schriftlezing           Exodus 1 (eigen werkvertaling)
Zingen:                    Lied 942: 1 en 2
Schriftlezing           Mattheus 5:11 -16 - lector
Zingen:                    Lied 838: 1 en 2
Verkondiging          uit Exodus 1:11- 15 en 17
Orgelspel                (bij voorkeur) meditatief orgelspel
Lied                         Lied 647: 1,2,3 en 4  ( voorspel melodie)
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden:               Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
                                gezamen­lijk Onze Vader.

Collecten:              diaconie en kerkvoogdij
Slotlied                   Lied  655: 1,2,3 en 5
Zending en zegen   (of zegenbede).    3 x  Amen
Orgelspel
 

terug
 
Nieuw

! ! ! ! !
Belangrijke
mededeling 
over de

Kerkdiensten

klik hierna op   meer
 
Agenda
 De filmvoorstelling van 1 april gaat NIET door !

  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.