PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
zo 2 feb 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. M. Staudt
Zondagse Eredienst
Ouderling: Hr. M. van Sabben die ook lector is
Organist: Hr. J. Huissen


Voor de dienst oefenen we Lied 796 “U Here Jezus roep ik aan”

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 76: 1, 2                            “God wordt geëerd in Israël”
Votum ('Onze hulp…’)
Groet
         v: De Heer is met u allen!
         g: ZIJN VREDE IS MET U!
Gebed om ontferming
Glorialied
: Lied 413: 1, 2                          “Grote God, wij loven U”
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 26 (eigen bundel)                   “Wij gaan voor even uit elkaar”
Gebed bij de opening van de Schrift
Eerste lezing (lector): Zefanja 3:9-13
Zingen: Lied 176: 1, 2                                “Om Sions wil zwijg ik niet stil”
Tweede lezing (vg.): Mattheüs 5:1-12
Zingen: Lied 313: 1, 2, 5                             “Een rijke schat van wijsheid”
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 796 (geheel)                           “U Here Jezus roep ik aan”
De kinderen komen terug
Dankgebed en voorbeden met stil gebed en Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 512 (geheel)                        “O Jezus, hoe vertrouwd en goed”
ZEGEN
AMEN (3 maal gezongen)

Voorganger: ds. Max Staudt
Organist: Johan Huissen

Ouderling van dienst en lector: Martijn van Sabben
Koster: ?
Beamer: Robert van Sluijs

 

terug
 
Nieuw

! ! ! ! !
Belangrijke
mededeling 
over de

Kerkdiensten

klik hierna op   meer
 
Agenda
 De filmvoorstelling van 1 april gaat NIET door !

  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.