PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
zo 6 okt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Max Staudt en lector Mw. Conny Louwerse
Zondagse Eredienst
Tekst(en): (vg): Job 23 en (lector): 1 Johannes 2:28 – 3:8
Ouderling: Mw. Nelly Dominicus
Organist: Hr. Leonard Eversdijk

Voor de dienst: met Henk Baas oefent de gemeente
lied 254 “Vriendelijk licht, dat heel de dag” en
lied 917 “Ga in het schip, zegt Gij”

Mededelingen
Intochtslied: Lied 280: 1, 2, 3, 4          “De vreugde voert ons naar dit huis”
Votum en groet
         Vg: De Heer is met u
         G: Ook met u is de Heer
Gebed bij het begin van de dienst
Lied 280: 5, 6, 7                                 “Onthul ons dan uw aangezicht”
         (als Gebed bij de opening van de Schrift)
         bij het vertrek van de kinderen naar de Kindernevendienst
Lied 26 Eigen bundel:                       “Wij gaan voor even uit elkaar”
1e lezing (vg): Job 23
Lied 917: 1, 2, 3, 4                             “Ga in het schip, zegt Gij”
2e lezing (lector): 1 Johannes 2:28 – 3:8
Lied 917: 5, 6                                    “Kom met uw scheppingswoord”
Uitleg en verkondiging
Orgelspel [naar eigen voorkeur van de organist]
Lied 254 (geheel)                               “Vriendelijk licht, dat heel de dag”
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied: lied 993 (geheel)                   "Samen op de aarde”
Zegen
3 x Amen

Voorganger: ds. Max Staudt
Organist: Leonard Eversdijk
Ouderling: Nelly Dominicus
Lector: Conny Louwerse
Koster: Adrie Louwerse
Beamer: Bram Wissekerke

 

terug
 
Nieuw

Belangrijke mededeling over de Kerkdiensten

en
De opname van het binnen brengen van de Paaskaars  
klik hierna op   meer
 
Agenda
 

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.