PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
zo 6 okt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Max Staudt en lector Mw. Conny Louwerse
Zondagse Eredienst
Tekst(en): (vg): Job 23 en (lector): 1 Johannes 2:28 – 3:8
Ouderling: Mw. Nelly Dominicus
Organist: Hr. Leonard Eversdijk

Voor de dienst: met Henk Baas oefent de gemeente
lied 254 “Vriendelijk licht, dat heel de dag” en
lied 917 “Ga in het schip, zegt Gij”

Mededelingen
Intochtslied: Lied 280: 1, 2, 3, 4          “De vreugde voert ons naar dit huis”
Votum en groet
         Vg: De Heer is met u
         G: Ook met u is de Heer
Gebed bij het begin van de dienst
Lied 280: 5, 6, 7                                 “Onthul ons dan uw aangezicht”
         (als Gebed bij de opening van de Schrift)
         bij het vertrek van de kinderen naar de Kindernevendienst
Lied 26 Eigen bundel:                       “Wij gaan voor even uit elkaar”
1e lezing (vg): Job 23
Lied 917: 1, 2, 3, 4                             “Ga in het schip, zegt Gij”
2e lezing (lector): 1 Johannes 2:28 – 3:8
Lied 917: 5, 6                                    “Kom met uw scheppingswoord”
Uitleg en verkondiging
Orgelspel [naar eigen voorkeur van de organist]
Lied 254 (geheel)                               “Vriendelijk licht, dat heel de dag”
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied: lied 993 (geheel)                   "Samen op de aarde”
Zegen
3 x Amen

Voorganger: ds. Max Staudt
Organist: Leonard Eversdijk
Ouderling: Nelly Dominicus
Lector: Conny Louwerse
Koster: Adrie Louwerse
Beamer: Bram Wissekerke

 

terug
 
Nieuw
THEMA-Bijeenkomst
" Ze weten het toch niet meer..............."

 

 
  meer
 
Agenda
 

Filmavond op 20 november 
" Green Book "
Aanvang 19.30 uur
Koffie staat klaar vanaf 19.15 uur
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.