PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Kerkblad Op Weg Kerkblad Op Weg


Predikant:

Vacant
Waargenomen door Mw. M. Maris contact opnemen via ouderling Mw. N. Dominicus 
 
Kerkgebouw:
Plein 1, 4472 AT  ’s-Heer Hendrikskinderen, tel. 0113-233098

Postadres van de kerkenraad:
Postbus 2107, 4460 MC  Goes
 
Collectemunten:   
Rabo
nr. NL54RABO0321330692

Kerkrentmeesters:   
ING nr. NL53INGB0000424023 en  
Rabo  nr. NL98RABO0320536440 (voorkeur)
beide ten name van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente ’s-Heer Hendrikskinderen.

Diaconie: 
ABN/AMRO
nr. NL27ABNA0488538149  ten name van Diaconie Protestantse gemeente ’s-Heer Hendrikskinderen.
 
Het e-mailadres voor inzending van kopij is: via eenvan de ambtsdragers oof direct naar ow@zeelandnet.nl  (onder vermelding van: kopij Hhk)

 
Pastoraat
 
Wij gedenken...


 
Taakgroep Pastoraat
Naast een Taakgroep Kerkrentmeesters en een Taakgroep Diaconaat is er sinds enige tijd ook een Taakgroep Pastoraat, bestaande uit predikant, ouderlingen en bezoekmedewerkers. Er is een duidelijk verschil met de twee andere taakgroepen: de Taakgroep Pastoraat is lichter opgezet. Ze is er vooral voor de informatie van predikant en ouderlingen: wie hebben er in de gemeente wellicht extra aandacht nodig en wat voor soort aandacht? Die informatie kan op elk moment gegeven worden, maar twee keer per jaar is er daarvoor ook een vergadering, waar tevens toerusting plaatsvindt. De samenstelling van de groep blijkt uit de Peperbus (met dien verstande dat mevrouw Gerry Wissekerke er wel bij vermeld moet staan). Mocht in de (hopelijk nog verre) toekomst de verzorging van het pastoraat lastiger worden door personele problemen (echt groter of rijker zullen we nu eenmaal niet worden), dan is intensivering van het werk van de groep wellicht een oplossing. Misschien wil iemand dan geen ouderling worden, maar wel de groep versterken en enig bezoekwerk doen. Er is dan al iets om op voort te bouwen. Het spreekt vanzelf dat wat in de halfjaarlijkse vergadering van de taakgroep besproken wordt, strikt vertrouwelijk is. Nieuwe structuren veranderen niets aan de grondbeginselen van het ambt. Sommige leden van de taakgroep zijn in het verleden ambtsdrager geweest in onze gemeente en hebben bij hun bevestiging een belofte van geheimhouding afgelegd. 

 
Ds. Max Staudt
 
Vanuit de Kerkenraad
 
Van de Taakgroep Diaconie

De collectes in de volgende periode zijn bestemd voor:

14 november Voedselbank                                                                                                                               Vandaag collecteren we voor de Voedselbank. Aansluitend op de actie die vorige week gestart is  met de uitreiking van het boodschappenlijstje waarop aangegeven is welke boodschappen de Voedselbank graag beschikbaar stelt aan diegene die daar afhankelijk van zijn. We noemen ze nog even op: Kleine blikken/potten groente of fruit (1/2 liter)---blikjes leverpastei/houdbare hartige broodbeleg---likjes vis (voor op de boterham)---pakjes soep, soepballetjes---rijst,pasta,noedels en mix voor nasi,bami,macaroni, enz---koffie---ontbijtloek---eieren---ook tandpasta, shampoo e.d. is welkom  GEEN chocola, snoep en koek                                                                                                                            
21 november Diaconaal Noodfonds                                                                                                                            Het noodfonds is voor praktische diaconale hulp in acute nood. Op meer dan 75 plekken in Nederland zijn diaconieën al betrokken bij een (inter)kerkelijk noodfonds. Een kerkelijk noodfonds is laagdrempelig en biedt tijdelijk financiële of materiële hulp aan mensen die te maken hebben met geldnood door persoonlijke (familie)omstandigheden of het niet op tijd ontvangen van gelden van uitkeringsinstanties. De meeste kerkelijke noodfondsen werken interkerkelijk, waardoor krachten gebundeld worden in de samenwerking met andere organisaties en de lokale overheid.                     

28 november Avondmaalproject Amecet-Els van Teijlingen-Ghana                                                       Organiseren “ Geen dag is hetzelfde. We krijgen heel veel kinderen die net zijn geboren en de moeder is dan net na de bevalling overleden. Dan weet de familie niet wat ze met het kind moeten doen. We nemen het kind dan twee maanden op en hopen dat in die tijd de familie wat weet te organiseren om het kind een thuis te geven. Want het is ook niet goed voor een kind om in een kindertehuis op te groeien.                                                                                                                                                                              
5 december KerkInAktie-Zending Rwanda
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv of kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Wat ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.                                                                                       

12 december KerkInAktie BinnenlandsdiaconaatIn Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.


                                                                
 
  

Opbrengst collectenKerkbalans 2018
 

  
 
   
 

 
terug
 
 
Nieuw

De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube

meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.