PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Activiteiten Activiteiten
Buitenom de wekelijkse kerkdiensten op zondagmorgen 10.00 uur organiseert onze gemeente ook vele andere activiteiten die niet alleen toegankelijk zijn voor de kerkleden. Bij deze activiteiten gaat het vaak om ont-moeten....: elkaar ontmoeten, maar ook even niks moeten!

's-Heer Hendrikskinderen gaat aan tafel! (voorlopig stopgezet i.v.m. corona)
De Diaconie organiseert in samenwerking met het Heer Hendrikhuis en de Vereniging Dorpsbelangen weer " ’s-Heer Hendrikskinderen gaat aan tafel ".
Voor wie:   Alle dorpsbewoners
Waar:         Het Heer Hendrikhuis
Tijd:           18.00 uur - 19.30 uur
                   (inloop en betalen vanaf 17.30 uur)
Kosten:      € 8,50, kinderen: € 5,--

Geplande data in het seizoen 2021 / 2022 op de volgende woensdagen:

Er kan beperkt rekening gehouden worden met diëten.
Voor eventuele vragen is mw. Erna Braam telefonisch bereikbaar (06-23116000).   

Om verzekerd te zijn van een plaatsje aan tafel, kunt u zich (tot uiterlijk de vrijdag voor de geplande datum) opgeven bij mw. Erna Braam, tel. 06-23116000.

I.v.m. het doen van inkopen en voorbereidingen rekenen we op uw deelname als u zich hebt opgegeven!


FILMAVONDEN (voorlopig stopgezet i.v.m. corona)
De kerk als bioscoopzaal: 2 x per jaar organiseert de diaconie van ’s-Heer Hendrikskinderen een filmavond met mooie, bijzondere films die uitnodigen om er nog eens over na te denken of na te praten. Deze avonden zijn voor iedereen vrij toegankelijk en gratis.
Datum:   
Plaats: Protestantse kerk - Plein 1 - ’s-Heer Hendrikskinderen
 

 

KLIEDERKERK 's-Heer Hendrikskinderen en Kloetinge
De Kliederkerk is bijeenkomst voor álle leeftijden en in het bijzonder voor kinderen (0-10 jr) én hun (groot)ouders. Een gezellige en creatieve ontmoeting voor mensen met en zonder kerkelijke achtergrond rondom een boeiend bijbels verhaal met soms een actueel onderwerp. De Kliederkerk helpt kinderen en de mensen om hen heen, om elkaar beter te leren kennen en samen te ontdekken hoe we de wereld nog mooier kunnen maken en een licht voor andere mensen kunnen zijn. We gaan knutselen met leuke materialen aan de hand van een inspirerend bijbelverhaal en dat alles biedt ruimte voor gesprek, creativiteit en gezelligheid.

De Kliederkerk is een landelijk opkomende manier van vieren en wordt hier georganiseerd door de kerkelijke gemeenten van Kloetinge en ’s-Heer Hendrikskinderen.
 

GESPREKSGROEPEN
Er zijn meerdere gespreksgroepen en die zijn open voor alle belangstellenden: U bent dus van harte welkom!

Bijbelkring
Elke 2e woensdag van de maand wordt er om 14.00 uur in de consistorie een stuk bijbeltekst besproken en dat geeft aanleiding tot een gesprek: Wat staat er nou eigenlijk?

Open Deurkring
Elke laatste donderdag van de maand is het om 19.30 uur in de consistorie Open Deurkring. Het maandblad Open Deur is een tijdschrift voor een breed publiek en behandelt thema’s die uitnodigen om erover met elkaar in gesprek te gaan.

18+Groep
Elke 3e zondag van de maand is er om 20.00 uur in de consistorie een gespreksgroep met jongeren. Wat leeft er onder jongeren en wat is de relatie met het geloof en de kerk? Ben jij een jongere en wil je wel eens weten of dit iets voor jou is? Kom dan ook… we vinden het gezellig als je er bij bent!

ACTIES
De diaconie organiseert soms ook goede doelen acties. Zo wordt er ook dit jaar weer meegedaan met de landelijke aktie "Serious Request".
Voor aanvang van de aktie wordt u op de hoogte gesteld via een flyer.

THEMA-Bijeenkomsten

Het laatste onderwerp was:
" Ze weten het toch niet meer..............."


Varen op je ziel, zielzorg voor (diep) dementerende mensen.
Twee middagen om stil te luisteren naar muziek en verhalen.
Wordt geleid door Mw. Dra. Krista Mirjam Dijkerman te Oosterend.


Plaats: Consistorie Nicolaaskerk

 
 


 
terug
 
 
Nieuw

De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube

meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.