PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
In het kort In het kort


 
 Bloemschikking 1e zondag Veertigdagentijd 2021

Algemeen:
De liturgische bloemschikking voor de Veertigdagentijd en Pasen is geïnspireerd op het thema van de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie - ‘Ik ben er voor jou’ –
Elke zondag van de veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.
De schikking zal altijd een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt.
‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.


1e zondag 40-dagentijd:
Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar.
In de glazen staan blauwe anemonen, als vervanger voor vergeet-mij-nietjes.
Tussen de glazen staan boomstammetjes.
De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes?, geurig symbool voor goede zorg


In de veertigdagentijdkalender van de PKN staat een mooi gedicht.
Het is de moeite waard om meer dan één keer te lezen:


De zeven werken van barmhartigheid

De hongerige voeden, de dorstige laven, de naakte kleden, de vreemdeling herbergen, de zieke
verzorgen, de gevangene bezoeken, de dode begraven: in zeven kwatrijnen, met een coda.

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij het eten kwam hij langzaam los
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

Vooral bij een paar glazen mooie wijn:
toen hij een aantal diepe dingen zei
vielen alle gesprekken op hun plaats
en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas
die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,
maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk
om net te doen alsof het ding hem paste.

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren,
en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer
met nieuwe ogen naar alle verhalen:
er valt nog zoveel van elkaar te leren

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan:
hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan,
geen ziekte is hem onbekend gebleven
maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.

Zijn hart was vast te groot, want de regering,
het geld, de macht en andere groeperingen
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.

En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik:
dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij.

Menno van der Beek
-----------------------------------------------------------------------------------

Belangrijke mededeling voor de diensten vanaf 
Zondag 20 december 2020.


Beste gemeenteleden van de PG in ’s-Heer Hendrikskinderen.

Bij de door de regering afgekondigde “lockdown” genieten kerken meer vrijheid dan veel andere organisaties. Zij hebben de ruimte om op dezelfde voet als in de afgelopen maanden hun diensten te houden. We zouden dus in de komende weken bij elkaar kunnen komen in de Nicolaaskerk. De kerkenraad heeft echter besloten van die vrijheid geen gebruik te maken. We waren het er samen echt over eens en het is in de lijn van een advies van de Classis Delta. Het is goed dat er grenzen zijn aan de beperkingen die de overheid aan de burgers kan opleggen, ook in bijzondere situaties. Maar het zou o.i. verkeerd zijn van onze uitzonderingspositie als kerken gebruik te maken. Dat zou een maar al te begrijpelijke ergernis wekken. Hier geldt: niet alles wat geoorloofd is, is ook opbouwend (1 Korinthiërs 10:23). Daar komt bij: of de risico’s van onze bijeenkomsten nu klein of groot zijn, we willen gewoon niet een haard van nieuwe besmettingen worden.

Op de kerktijden zullen wij in de komende tijd diensten/meditaties uitzenden op www.kerkomroep.nl. Dat betekent voorlopig elke zondag 10.30 uur (omdat er op dat uur wat minder belasting is voor de server van kerkomroep.nl).

We vertrouwen dat u begrip hebt voor het genomen besluit. Op of kort voor 19 januari in het nieuwe jaar zal duidelijk zijn in hoeverre de situatie veranderd is en wat dat betekent voor het maatschappelijk leven. We zullen uiteraard trachten een hervatting van de normale diensten tijdig en duidelijk aan te kondigen. Kijkt u hiervoor op de website of aarzel anders niet de predikant of andere kerkenraadsleden met uw vragen te benaderen.

Rest ons u te wensen: geduld, volharding – en ook de humor en relativering die we allen zo broodnodig hebben. En in dat alles: het vertrouwen op de God die met zijn beloften met ons meereist, ook door dorre trajecten. Waar een regering en een kerkenraad tasten en zoeken, heeft hij de goede bestemming altijd in het oog.

Met een hartelijke groet,

De kerkenraad

Opgenomen dienst van Zondag 17 januari 2021 waarin afscheid werd genomen van de ouderlingen Cora van der Peijl en Elly Monteny
Klik onderstaande link aan:
https://youtu.be/TUouMt6HOG0
De Pg-Hhk.

De Protestantse Gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen telt ongeveer 400 leden, verdeeld over een kleine 200 huishoudens. Er is sprake van een redelijk gelijke verdeling van de leden naar leeftijd al is de leeftijdsgroep van 56 jaar en ouder relatief sterk vertegenwoordigd.

Er zijn wekelijks diensten op zondag om 10.00 uur.  Predikant van onze gemeente is ds. F. (Max) Staudt.

In ’s Heer Hendrikskinderen zelf is er altijd maar één kerk geweest. Deze staat midden in het dorp en geeft met haar karakteristieke toren een eigen gezicht aan het dorp. Geloofsgenoten van andere gezindten gaan in de meeste gevallen naar Goes.

Van het middeleeuwse kerkgebouw staat er alleen nog de toren uit de 15e eeuw. Het huidige schip dateert uit de 19e eeuw, de aangebouwde consistorieruimte is van eind 20e eeuw.

De middeleeuwse parochie werd in 1580 een hervormde (men zei toen: gereformeerde) gemeente. Vanuit de Samen op Weg-gedachte sloten de dorpsbewoners die lid waren van de Gereformeerde Kerk te Goes zich in 2001 aan bij de Hervormden. De zo ontstane Samen op Weg-gemeente mag zich sinds 29 februari 2008 noemen: de Protestantse Gemeente te 's Heer Hendrikskinderen.

Op een aantal terreinen (kerkblad, jeugdwerk, kringenwerk) wordt samengewerkt met de protestantse gemeenten in Goes en Kloetinge. Door deelname aan de Raad van Kerken te Goes e.o. wordt contact onderhouden met andere kerkgenootschappen in de buurt.
 
 
Nieuw

 
De opname van het binnen brengen van de Paaskaars  
klik hierna op   meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.